komponen dalam VCO untuk kesihatan rambut

›ASID LAURIC: Salah satu sebab yang paling UTAMA di sebalik kejatuhanrambutdankeguguranrambutadalahtindakanmikrobataskulitkepaladanakarrambut. Jadi, untukmelindunginya, apayang kita perlukan adalahagenantimikrobial. HadirAsidLaurikdalamMinyakKelapaadalahsalahsatudaripadaagenini. Iapadadasarnyaialahtrigliseridayang menghasilkanmonoglycerideyang dipanggil Monolaurin. Monolaurininimempunyaibahanantimikrobyang SANGAT bagus.

ASID CAPRIC: Ini adalah satu lagi trigliseridayang hadir dalam minyak kelapa, yang mana, sepertiAsidLaurik, iamenghasilkansatulagimonoglyceridedipanggilMonocaprin, mempunyaisifat-sifatantimikrobialyang serupa dengan monolaurin.

VITAMIN E: Hampir setiap orang mengetahuikepentinganvitamin E untuk kulit dan rambut. Ia memastikan kulitkepaladankulitsihatmanakalarambutdiremajakan

MOISTURE RETAINING CAPACITY: Minyak Kelapa mempunyai Moisture Retaining Capacity  (kapasiti mengekalkan kelembapan) yang  tinggi, kerana ia tidak dapat dipecahkan dengan juga tidak mudah tersejat, SANGAT STABIL!!. Ia tidak membiarkan lembapan rambut hilang seterusnya memastikan rambut dilembabkan dan lembut. Ini mencegah pecahnya rambut. Minyak kelapa adalah perapi yang jauh lebih baik untuk rambut daripada mana-mana satu sintetik yang terdapat di pasaran.

ANTI KELEMUMUR: Kepelbagaianasidlemakyang terdapat di dalamMinyakKelapamenjadikaniasebagai  agen anti kelemumur  yang sangat baik dan menghilangkankelmumurdengancarayang lebih baik daripada mana-manasyampuanti kelemumur. Pemakaian  kerap boleh membantu andamenyingkirkandandruffs buat SELAMA-LAMANYA.
                                                        
(Di copy dandi translate dari www.organicfacts.net)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
X